Oblastní muzeum v Mostě

Oblastní muzeum sídlí v architektonicky významné budově bývalého německého reálného gymnázia z roku 1913. Po válce, až do roku 1981, sídlila v budově střední průmyslová škola. Od roku 1982 budova školy patřila muzeu a veřejnosti byla slavnostně zpřístupněna po rozsáhlé několikaleté rekonstrukci dokončené v roce 1996.

Zaměření muzea je především regionální - hlavní sběrnou a badatelskou oblastí je území bývalého okresu Most s přesahy do okresů okolních. Z hlediska geomorfologického muzeum nabízí tři expozice -  mineralogii Krušnohoří, přírodu západní části Českého Středohoří a geologickou minulost Mostecké pánve.

Vedle přírodovědných expozic muzeum nabízí také společenskovědní výstavu věnovanou baronce Ulrice von Levetzow, poslední velké lásce J. W. Goetha, a výstavu Ze života obyvatel Krušnohoří.

K Oblastnímu muzeu se dostanete vlakem po trase U12, do stanice Most, dále autobusem č. 20 (zastávka Gymnázium, 20 min) Dopravní společnosti Ústeckého kraje) a pěšky 500m.

Více informací zde: https://www.imostecko.cz/oblastni-muzem-v-moste/

Zpět na přehled