Zásady ochrany osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Die Länderbahn CZ je potěšen Vaší návštěvou naší webové stránky. 

Na tomto místě Vám chceme poskytnout informace o ochraně dat. Díky striktnímu dodržování všech směrnic v oblasti ochrany dat zajišťujeme optimální ochranu Vašich dat proti zneužití.  

Osobní data zjišťujeme a ukládáme pouze tehdy, pokud jsou nezbytně nutná a pokud nám tato data sami dobrovolně poskytnete, příp. svolíte k jejich užívání, nebo pokud platné předpisy na ochranu dat toto umožňují. Sem patří např. data z online přihlášení a z kontaktního formuláře, protože jinak bychom nemohli Vaše přihlášení a dotazy zpracovat. Všechna osobní data jsou ukládána a používána při dodržení platných předpisů.

Údaje vztahující se ke komunikaci nebo užívání: 

Když vstupujete na naše webové stránky za pomoci telekomunikačních služeb, jsou technickými prostředky automaticky vygenerovány údaje vztahující se ke komunikaci (např. adresa internetového protokolu) příp. údaje vztahující se k užívání (např. údaje o začátku doby a trvání užívání, jakož i údaje o Vámi využívaných telekomunikačních službách). Tyto údaje mohou případně umožnit propojení s Vašimi osobními údaji. V případech, kdy je nezbytně nutné Vaše údaje vztahující se ke komunikaci nebo užívání shromažďovat, zpracovávat a využívat, se tak děje za dodržení platných zákonných předpisů pro ochranu dat. 

„Cookies” – Informace, které jsou ve Vašem počítači ukládány automaticky: 

Když navštívíte nějakou z našich webových stránek, může se stát, že do Vašeho počítače uložíme informace formou souboru "cookie", který při Vaší další návštěvě automaticky rozpoznáme. Cookies nám například umožňují přizpůsobit webovou stránku Vašim zájmům, nebo uložit Vaše heslo, abyste je nemuseli zadávat při každé návštěvě znovu. Jestliže si nepřejete, abychom Váš počítač při další návštěvě rozpoznali, nastavte si prosím Váš internetový prohlížeč tak, aby mazal cookies z Vašeho pevného disku, všechny cookies blokoval, nebo Vás varoval před tím, než bude soubor cookie uložen.

Bezpečnost: 

Die Länderbahn CZ s.r.o.  podniká technická a organizační bezpečnostní opatření, aby ochránil Vaše osobní údaje před nechtěným nebo neoprávněným smazáním, změnou nebo ztrátou a před neoprávněným šířením nebo neoprávněným přístupem.

Hypertextové odkazy na jiné webové stránky: 

Webové stránky obsahují hypertextové odkazy na jiné webové stránky. Společnost Die Länderbahn CZ s.r.o. není zodpovědná za politiku ochrany dat nebo za obsah těchto jiných webových stránek.

Přehled o odpovědnostech podle zákonu č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) podáváme v našem veřejném přehledu úkonů. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracovávání osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat. 

Veřejný přehled úkonů
Název odpovědného místa: 
Die Länderbahn CZ s.r.o.
Jednatel společnosti: Ing. Michal Barták 
Adresa: Die Länderbahn CZ s.r.o., U Studánky 39/1, 400 07 Ústí nad Labem

Stanovení účelu shromažďování, zpracovávání a využívání dat: 

Osobní data, která jste nám dali online k dispozici, budeme shromažďovat, zpracovávat a využívat pouze k Vám sděleným účelům, krom případů, kdy shromažďování, zpracovávání a využívání probíhá za jiným účelem, který je v přímé souvislosti s původním účelem, za kterým byla osobní data pořízena, je žádoucí pro zpracování, projednání a naplnění smlouvy s Vámi, je žádoucí na základě právní povinnosti nebo úředního nebo soudního nařízení, je žádoucí pro odůvodnění nebo pro ochranu právních nároků nebo pro odvrácení žalob, slouží k zamezení zneužití nebo jiných nezákonných aktivit, např. úmyslných útoků na systémy NETINERA sloužící k zajištění bezpečnosti údajů.

V zájmu udržování vztahů se zákazníky může být nezbytné ukládat a zpracovávat Vaše osobní údaje a sdělovat je našim koncernovým podnikům, abychom tak mohli lépe vyjít vstříc Vašim přáním nebo abychom mohli zlepšit naše produkty nebo služby. Vaše osobní údaje nebudeme prodávat třetím osobám, ani je jiným způsobem obchodně využívat, s výjimkou subjektů v rámci koncernu NETINERA.

Zákonodárce stanovil rozličné povinnosti a lhůty pro uchovávání dat. Po uplynutí těchto lhůt jsou příslušná data rutinně vymazávána. Pokud se toto příslušných dat netýká, budou vymazána, až odpadnou výše uvedené účely pro jejich zachování.

Váš tým Die Länderbahn CZ