Tiráž

Die Länderbahn CZ s.r.o.
U Studánky 39/1
CZ-400 07 Ústí nad Labem

Kancelář Louny
Husova 400
CZ-440 01 Louny

Telefon: +420 478 479 202

Die Länderbahn CZ s.r.o.
Jednatel společnosti: Ing. Michal Barták
IČ: 08342849
DIČ CZ08342849
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 43914
 

Omezení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky

Přes svědomitou rešerši a přezkoumání všech obsahů neodpovídáme žádným způsobem za aktuálnost, správnost a úplnost poskytnutých informací. Nároky plynoucí z odpovědnosti Die Länderbahn CZ s.r.o. jsou zásadně vyloučeny, pokud neexistuje žádné prokazatelně úmyslné zavinění, nebo zavinění způsobené hrubou nedbalostí. Naše online nabídka zahrnuje nezávazné informace, které mohou být v případě potřeb měněny. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo celou nabídku bez předchozího oznámení částečně nebo zcela změnit, doplnit nebo smazat.

2. Hypertextové odkazy a linky

Společnost Die Länderbahn CZ s.r.o. nemá žádný vliv na obsah, ani aktuální a budoucí podobu stránek, na které naše nabídka prostřednictvím hypertextových odkazů odkazuje. Odpovědnost za obsah těchto webových stránek mají jejich autoři. Jelikož v době umístění hypertextových odkazů nebyl na odkazovaných stránkách zjištěn žádný ilegální obsah, nepřebíráme žádnou odpovědnost za změny, které byly učiněny po uvedení hypertextových odkazů. Dále nemá naše společnost žádný vliv na záznamy třetích osob, které jsou činěny v knize hostů, na diskusních fórech, v obsahu hypertextových odkazů, v mailing listech a ve všech ostatních formách databází, na něž je možný přístup pro externí zápis.

3. Autorské právo a právo ochranné známky

Všechny ochranné známky a obchodní značky uvedené v internetové nabídce a příp. chráněné třetí osobou podléhají neomezeně ustanovením aktuálního znění zákona o ochranných známkách a také autorským právům příslušných zapsaných vlastníků. Copyright pro zveřejněné, námi vytvořené objekty náleží pouze Die Länderbahn CZ s.r.o. Množení nebo použití těchto objektů v jiných elektronických nebo tištěných médiích není bez našeho výslovného souhlasu dovoleno.

4. Ochrana dat

Pokud existuje v rámci internetové nabídky možnost uvedení osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), probíhá toto uvedení dat ze strany uživatele výslovně na dobrovolné bázi. Shromažďování kontaktních údajů jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla, jakož i elektronické adresy třetí osobou za účelem přeposílání nevyžádaných informací je zakázáno. Vyhrazujeme si právo podniknout právní kroky proti odesilateli tzv. spamových emailů při porušení tohoto zákazu.

5. Právní účinnost omezení odpovědnosti

Toto omezení odpovědnosti je součástí internetové nabídky. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu zcela nebo z části neodpovídaly platné právní úpravě, zůstávají zbylé části dokumentu ve svém obsahu a platnosti tímto nedotčeny.

6. Urovnávání sporů

Společnost Die Länderbahn CZ s.r.o. se neúčastní řízení k urovnání sporů vedené orgány na ochranu spotřebitele.